Färsk statistik från Skogsstyrelsen visar att det under årets första kvartal 2019 anmäldes 25 procent större areal för avverkning jämfört med samma period förra året. Ökningen beror delvis på omfattande angrepp av granbarkborre i stora delar av Götaland och Svealand, delvis på stormarna Alfrida och Jan.

Skogsbranschen för nu en kamp mot klockan eftersom vårvärmen sätter igång skadeinsektens svärmning.
– Vi fokuserar en stor del av våra resurser på att ta hand om skadat och angripet virke. Det finns en mycket stor risk för omfattande utbrott av granbarkborre i södra och mellersta Sverige i år. Därför behöver skogsägare få ut den angripna skogen och färska vindfällen av gran så snart som möjligt, säger Andreas Rastbäck, affärschef på Holmen Skog.

Virkesutbudet påverkar priset

I Mellaneuropa är situationen än värre, efter kraftiga stormar och stora barkborreangrepp i Tyskland, Österrike, Italien och Tjeckien under 2018. Det stora virkesutbudet påverkar priset på sågade trävaror.

I förhoppningen att kunna fortsätta ta hand om så mycket skadat virke som möjligt, förädla det och sälja granträvaror även under hösten så sänker Holmen nu virkespriserna i region Syd och Uppland med 50 kr/m3fub på grantimmer, 30 kr/m3fub på talltimmer och 15-25 kr/m3fub på kubb.
– Vi försöker köra för fullt för att så många som möjligt av våra virkesleverantörer ska få möjlighet att avsätta sin skadade skog. Prissänkningen är en nödvändig anpassning för att göra det möjligt, säger Andreas Rastbäck.

Nya virkesprislistor för berörda områden publiceras inom kort.