Holmen har tillsammans med representanter för andra aktörer i Skogssverige (LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Svenska kyrkan och Sveaskog) identifierat fem punkter som är avgörande för att branschen och samhället ska vara mer redo att möta utmaningarna. Något som bland annat uppmärksammats på debattsidan på di.se.
– Som samhälle och bransch behöver vi agera för att hindra framtida brandkatastrofer. Klimatet förändras och mer extrema väder kommer att bli vanligare. Det kommer att börja brinna igen, men tillsammans kan vi begränsa skadan. Vi vill redan nu starta ett samtal om hur vi kan lära oss av sommarens katastrofer och stå bättre rustade nästa gång, säger Holmen Skogs vd Sören Petersson.

De fem avgörande punkterna från debattartikeln är:

  1. Förebyggande arbete och god beredskap
  2. Tidig upptäckt avgörande – brandflyget är en nyckelresurs
  3. Agera kraftfullt i början – nyttja lokala helikoptrar och samordna resurserna
  4. Fullfölj insatsen tills faran är över
  5. Säker och välorganiserad efterbevakning

Läs debattartikeln på Dagens Industri, di.se

Äger du skog? Se film där Holmens brandexpert ger råd.