Den svenska skogen är betydelsefull på många sätt, inte minst när det gäller jobb och att skapa klimatsmarta produkter. Närmare 120 000 personer runt om i landet är sysselsatta inom skogsnäringen. I nya numret av Skogsliv möter du skogsägaren Håkan Bergström och hans sambo Gunnel Flinta från Petiknäs i Västerbotten som driver ett åkeri och är några av alla dem som ser till att virket når industrin.

Läs också om skogens nyckelroll för omställningen till ett hållbart samhälle. Om detta berättar Kerstin Hallsten, ansvarig för bransch- och samhällsekonomisk analys på Skogsindustrierna. Magasinet innehåller också en spaning om hur framtidens skogsmaskiner kan se ut med bland annat fjärrstyrda och förarlösa fordon.

Dessutom tips och råd till den som planerar ett sommarbygge; kanske dags för en ny altan eller en brygga?

Skogsliv ges ut fyra gånger om året och skickas med post till skogsägare som gjort affär med Holmen Skog de senaste fem åren, samt till medarbetare och entreprenörer. Magasinet kan också läsas digitalt på vår webb. Håll utkik!

Läs tidigare nummer av Skogsliv

 

Text: Nils Sundström
Foto: Getty Images