Det är deklarationstider. Men det innebär inga stora nyheter för skogsägare i år.
– Eftersom det parlamentariska läget har varit lite oklart under förra mandatperioden och även under den vi nu är inne i så är det i princip inte några större ändringar i skattehänseende i samband med deklarationen. Visst skulle det kunna bli ändringar framåt men några större ändringar för skogsägare känns inte så troligt, säger Jonas Jonsson.

Från och med i höst kommer Skatteverket att skicka ut ett taxeringsförslag som bygger på laserscannade data. Sedan är det upp till fastighetsägaren att justera så att virkesförrådet överensstämmer med verkligheten. Det scannade värdet kan mycket väl bli för högt, framförallt om du skördat på fastigheten efter att scanningen genomfördes.

I första hand ger Skatteverket fastigheten ett virkesförråd med hjälp av de scannade data. Där det inte kan användas så kommer istället den gamla metoden nyttjas, där Skatteverket skriver upp förra taxeringens virkesförråd med bedömd tillväxt. Eftersom Skatteverket inte har någon kännedom om de avverkningar som har skett så kan båda metoderna ge betydligt större virkesförråd jämfört med verkligheten. Det är därför klokt att kontrollera siffrorna som presenteras.

– Missar du att justera värdet på din skog riskerar taxeringsvärdet att bli på tok för högt, vilket kanske inte är en katastrof i sig – men något som kan få negativa konsekvenser, säger Jonas.

Planer på generationsskifte – se upp med det här

En av konsekvenserna är att taxeringsvärdet används vid en fastighetsöverlåtelse inom familjen för att i inkomstskattehänseende bestämma om överlåtelsen ska betraktas som köp eller gåva. Om köpeskillingen är lägre än taxeringsvärdet klassas förvärvet som gåva och om köpeskillingen är lika med eller över taxeringsvärdet klassas det som köp. Om taxeringsvärdet överstiger marknadsvärdet så tvingas den som övertar betala ett överpris för att förvärvet ska klassas som köp. Det leder i sin tur till högre kostnader både för säljaren genom onödigt hög kapitalvinstskatt och för köparen genom onödigt hög kostnad för lagfart.

Taxeringsvärdet används också när inskrivningsmyndigheten ska avgöra vilken stämpelskatt som ska utgå när du söker lagfart. Om taxeringsvärdet ligger högre än köpeskillingen får köparen betala stämpelskatt på taxeringsvärdet istället.
– Är taxeringsvärdet då alldeles för högt riskerar man att betala betydligt högre stämpelskatt än om det hade varit ett korrekt taxeringsvärde.

Kort sagt är det alltid bra om taxeringsvärdet är satt på riktiga uppgifter, så se till att kontrollera de värden som Skatteverket skickar ut.

Tips inför deklarationen

Även om det inte finns några direkta nyheter inför årets deklaration så tipsar Jonas Jonsson om något som alltid tål att påminnas om:
– Sätt inte in på skogskonto innan du gör din deklaration, eftersom det inte får innebära att verksamheten ger underskott. Det är också först i samband med deklarationen du kan göra en bra bedömning av om du istället ska göra andra resultatregleringar.

Han tycker också att alla skogsägare nu i deklarationstider bör ta lite tid att fundera på vilken målsättning de har med sitt ägande och se över vilka kostnader som kan komma under de närmsta åren.
– Har man målsättning och planering klar för sig är det en enkel sak att göra deklarationen och resultatreglera verksamheten så att skatten blir korrekt.