Klassiska gödningsämnen innehåller en hög andel nitrat som kvävekälla. Nackdelen är att nitrat lätt lakas ur med negativ påverkan på vattendrag och brunnar som följd. Arginin är till skillnad från nitrat organiskt och har en positivt laddad molekyl som binds i jorden. Detta medför att kvävet, som är en förutsättning för plantans tillväxt, inte sköljs bort vid nederbörd eller bevattning.

Forskningsresultat har visat att skogsplantor är betydligt mer förtjusta i arginin som kvävekälla än i nitrat. Arginin ger bättre rötter, snabb tillväxt och hög överlevnad. Upptäckten patentskyddades och bolaget SweTree Technologies (STT) har i samarbete med Holmen tagit fram det nya gödselmedlet Argrow. Utveckling och marknadsföring hanteras numera av bolaget Arevo AB.

– Argrow är ett flytande gödningsmedel som ger en stor andel små och fina rötter och ett effektivt och miljövänligt nyttjande av kväve, säger Daniel Hägglund som är chef för frö- och plantverksamheten i Holmen. Numera används Argrow till de 35 miljoner plantor vi varje år odlar på våra plantskolor.

För att ytterligare förhöja det organiska kvävets effekt på plantan har Arevo letat efter metoder att få en långtidsverkan av det nya gödningsmedlet. Lösningen kom när man av en tillfällighet fick fram kristaller bestående av ämnet argininfosfat. Kristallerna uppstod spontant i gödseltankarna på Holmens plantskolor. De mals till granulat (gryn) som under lång tid släpper ifrån sig det kväve som finns bundet i argininet.

Granulatet, med arbetsnamnet Argrow Granular, underlättar avsevärt hanteringen på plantskolorna. Men det födde också en idé om att skicka med gödslet vid leverans av plantorna. Under 2016 och 2017 har försök gjorts med fältgödsling med det långtidsverkande granulatet. Och försöken ser, enligt Daniel Hägglund, mycket lovande ut. Blir resultaten under 2018 lika positiva tror han att metoden är här för att stanna.

Det som sticker ut efter gödslingen är att rotsystemet utvecklas mycket kraftigt, upp till sjutton gånger mer än referensplantor.

Daniel Hägglund, som visserligen understryker att mycket återstår innan alla kort ligger på bordet, konstaterar samtidigt att plantorna redan efter ett år ser bättre ut.

– Jag tror personligen att det här kan komma att innebära en revolution för skogsvården i Sverige, säger han.

Arginin som kvävekälla i plantskolor

  • Organisk aminosyra i stället för ammoniumnitrat.
  • Eliminerar kväveutlakning.
  • Skapar plantor med bättre balans mellan rot och skottdel.
  • Ger aktiva rotsystem med mer mykorrhiza. Mykorrhiza är samspelet mellan underjordiska svamptrådar och växternas rötter. Träden är beroende av mykorrhizan för att få hjälp med att ta upp värdefull näring som de annars inte kan nå med sina egna rötter.

Eftergödsling med arginin i fält

  • Ger ökad plantöverlevnad.
  • Jämnare föryngring. Genom att plantan vid planteringen får en dos gödsel ges alla plantor samma förutsättning till tillväxt. Mängden gödsel är densamma, plantorna är vid planteringen ännu för små för att några individuella skillnader ska kunna ses.
  • Ger efter en fältsäsong kraftig ökning av nybildade rötter.