Certifiering är ett kvitto på hållbart skogsbruk

Holmens egna skogar är certifierade. Som skogsbolag ger det ett viktigt kvitto på ett hållbart skogsbruk som bidrar till en bättre planet. Dessutom ökar efterfrågan på certifierat virke i stadig takt. Holmen ställer inga certifieringskrav på sina virkesleverantörer men rekommenderar alla att ta ett långsiktigt ansvar för skogen och dess många värden, precis som en certifiering innebär.

Oförändrad kravbild vid övergången

Oavsett vilken aktör som administrerar och står för certifieringen gäller samma villkor. Alla certifierade skogsägare ska uppfylla standardkraven för någon av Sveriges två certifieringsverktyg FSC® och PEFC™, eller båda. För att certifieras krävs bland annat en uppdaterad skogsbruksplan som sammanfattar målet för skogsbruket, hur skötseln ska se ut samt hur och när skogsbruksåtgärder ska utföras på fastigheten.

En pålitlig partner

Prosilva som ägs av flera sågverk och skogsföretag jobbar i huvudsak med skogscertifieringar vilket har gjort dem mycket skickliga. De är duktiga rådgivare och har skapat en välslipad administrativ process. Dessutom ingår redan många skogsägare i Prosilvas gruppcertifiering som Holmens markägare nu blir en del av. Det innebär vinster vad gäller logistik och ekonomi samt att antalet revisioner slås ut på en betydligt större grupp.

Holmen kommer fortfarande att erbjuda gruppcertifiering, men nu som ombud för Prosilva.

Läs mer om gruppcertifiering hos Prosilva här