Termometern visade 8 minusgrader och ett tunt snötäcke knastrande under vinterkängorna på det lilla sällskapet på väg in i den solbelysta tallungskogen. Sören Petersson, affärsområdeschef för Holmen Skog, beskrev hur skogsbruket kan skapa förutsättningar för en växande bioekonomi genom att kombinera hög tillväxt i skogen med bibehållen biologisk mångfald. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni visade stort intresse och ställde nyfikna frågor kopplade till allt från klimat till älgar och brandljud.

Programmet följde skogsbrukets cykel från det lilla fröet eller plantans etablering via ungskogens skötsel och utmaningar med älgbete. Nästa stopp var i ett område som aktivt bränts 2011 i syfte att förstärka områdets naturvärden, vilka nu var talrika och enkla att upptäcka.

Där någonstans föll skymningen över skogen. Trots mörkret var gallringsskördarens snabba rörelser tydliga i ljuset av de starka strålkastarna och lite längre bort flammade en öppen eld. Programmet fortsatte med samtal kring hur Holmens skörd och virkesförråd kontinuerligt kommer öka över tid, innan sällskapet värmde sig vid brasan med varsin kopp kokkaffe och Sören Petersson summerade dagen.

− Genom att sköta skogen växer den bättre. Det ger mer råvara till en växande bioekonomi - är bra för klimatet, bra för välfärden och bra för Sverige. Men för att komma dit behöver vi lösa två utmaningar. Den första utmaningen handlar om att få skörda det vi sår. Den andra utmaningen handlar om att kombinera tillväxt och naturvård. Det kan vi göra genom att fokusera på att aktivt utveckla och förstärka naturvärdena i skogen, avslutade han.