– Raggbocken lever i döda, liggande tallar, så kallade tallågor. I dag är det ont om döda gamla tallar i skogen vilket har gjort att raggbocken tryckts tillbaka och numera är rödlistad som sårbar. Genom våra naturvårdsbränningar i Berga Kunskapsskog har vi fått grova tallågor och ser nu med glädje att raggbocken är tillbaka, säger David Rönnblom, naturvårdsspecialist på Holmen Skog.

Holmen har fyra Kunskapsskogar i Sverige och i varje skog har Holmen valt att fokusera extra mycket på en art som behöver stöttning för att överleva. I Berga har Holmen valt raggbocken, som har varit borta från Västerbotten i 40–50 år.

Nio naturvårdsbränningar i samma område

För att skapa livsmiljöer åt bland annat raggbocken har Holmen gjort nio kontrollerade naturvårdsbränningar i Berga sedan år 2000. Naturvårdsbränningarna skapar gles skog med mycket död ved, bland annat döda tallar som kan utgöra hem åt raggbocken.

Holmen upptäckte de typiska centimeterbreda hål som raggbocken lämnar i tallarna redan 2015. Det var dock först hösten 2022 som en levande raggbock fångades in i en av Holmens insektsfällor.

– Tack vara naturvårdsbränningarna har raggbocken nu norra Sveriges starkaste fäste i Berga. Bränningarna har också främjat andra insekter som är beroende av bränd mark och ved. Förutom raggbocken är nu fem andra skalbaggar som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter hittade i Berga, säger David Rönnblom.

En skog som nyligen har brunnit skapar variation i beståndet av trädslag, åldrar och död ved, vilket i sin tur skapar nödvändiga livsmiljöer för många hotade arter. Bränder har historiskt också format landskapet och över tid finns det både växter och djur som har anpassat sig till den störning som bränder ger upphov till.

– Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. En av de mest effektiva åtgärder vi kan göra i Sverige för att öka den biologiska mångfalden är att kontrollerat bränna områden i skogar som redan är avsatta för naturvårdsändamål, säger David Rönnblom.

För mer information, kontakta:
Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog, 076-103 64 26, sonja.sandbacka@holmen.com