Skogsliv är vårt magasin för dig som är skogsägare och säljer virke till Holmen. Med tidningen vill vi inspirera och ge tips kring skogsbruk – från en skogsägare till en annan. Varje nummer har ett tema och i just detta nummer av Skogsliv fördjupar vi oss i jord och vikten av att anpassa trädslag och skogsbruk till växtplatsens förutsättningar.

Vi möter skogsägarfamiljen Lagerfeldt vars fastighet delas av en förkastningslinje som skapar två tydliga marktyper med olika förutsättningar – bördig lerjord och morän i blockig terräng.

Senaste Skogsliv bjuder även på reportage om det ömsesidiga samspelet mellan underjordiska mikroorganismer, om förband av cellulosa för svårläkta sår, samt om företaget Snifferdogs Sweden vars hundar är specialiserade på att söka granbarkborrar. Dessutom tar vi en tur i Holmens allra första kunskapsskog.

Läs senaste numret av Skogsliv

Du kan numera läsa alla nummer av Holmens magasin för skogsägare, Skogsliv, här på vår webbplats. Prenumeration är dock exklusivt för våra medarbetare och skogsägare som gör affär med oss.

Läs mer om Skogsliv