Vid terminalen i Arnäsvall, strax utanför Örnsköldsvik, kör en virkesbil upp vid den nya mätriggen.

De senaste två åren har Holmen utökat användandet av tågtransporter, och mottagningsplatserna för tåg har ökat från bara en till tio stycken. Ökningen innebär att små leveransställen som de här – dit virkesbilar inte kör oftare än en eller ett par gånger i månaden – behöver ett effektivare system för virkesmätning.

– Det går inte att som på en stor industri ha en virkesmätare på plats jämt, och med begränsade öppettider skulle lastbilschaufförernas redan ansträngda scheman styras hårt, förklarar Maja Öberg, leveranssamordnare i region nord.

Lösningen är att i stället göra mätningen på distans: bilarna kör genom en ram med riggade kameror, och sedan avläses och analyseras resultatet av en virkesmätare på en fjärrmätningsstation, utan onödig spilltid för varken mätare eller chaufför. Förutom ökad flexibilitet har fjärrmätningen också miljömässiga fördelar, eftersom transporterna förkortas. Maja och logistikchefen Jonas Auselius har goda erfarenheter av liknande teknik sedan tidigare.

– Det nya är att kamerorna filmar i stället för att bara ta stillbilder, förklarar Jonas. Nu finns det också potential att utveckla mätningen ytterligare: med en tredimensionell bild kan en dator räkna ut antalet stockar och medelstock, eller identifiera en specifik stock och räkna sig fram till var den finns på lasset. Då kan man också mäta exakta längden på den.

Andreas Rastbäck, affärschef, ser stora fördelar med metoden:

– Effektiviseringar i logistiken gör att kostnaderna i kedjan från skog till industri kan sänkas, vilket i förlängningen innebär mer pengar kvar att dela på för både industri och skogsägare. Men detta innebär också att vi kan säkerställa en hög kvalitet på själva mätningen. Vi har sett i uppföljningar att bedömningarna blir olika, även om alla alltid gör sitt absolut bästa. På det här viset säkerställer vi att alla aktörer kan fortsätta känna sig trygga med den opartiska mätningen, grunden för affären.

Holmen planerar att investera i fyra, fem likadana utrustningar till på sina industrier under det kommande året.

– Automatiseringen är grunden för att i framtiden kunna arbeta mot en helautomatiserad mätning, och det här är första steget mot det. I förlängningen kommer troligen virkesmätningsriggarna att klara av att göra bedömningen helt själva med hjälp av bildanalys och AI-teknik – men det ligger längre fram i tiden.

 

Text: Christina Liljestrand