Skogsföretagen har arbetat tillsammans med Komatsu Forest sedan 2019 för att utveckla ett nytt skogsmaskinkoncept som långsiktigt gynnar det hållbara skogsbruket. Nu finns en konceptmaskin av bandskotaren Centipede, som betyder tusenfoting.

Målet är att maskinen ska ge betydligt lägre marktryck jämfört med en konventionell maskin, lägre bränsleförbrukning på mjuk mark, bättre förarkomfort och ett jämnare flöde till industrin.

– Den minskade markpåverkan gör att det blir lättare att genomföra drivning under alla tider av året, vilket är viktigt när vi går mot kortare perioder med tjälad mark, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen Skog.

Bandkonstruktionen gör att vikten fördelas på en större yta, samtidigt som maskinen sväljer hinder lättare utan att studsa till som en konventionell maskin som kör över stubbar och stenar. Det förbättrar förarmiljön och gör att det går fortare att köra fram virke.

– Blir det här en framgång hoppas vi att vi successivt får se fler och fler maskiner med den här tekniken, säger Jan Åhlund.

Konceptet har utvecklats av maskintillverkaren Komatsu Forest i samarbete med Holmen, BillerudKorsnäs, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

Läs mer om maskinen här

Se intervju med Jan Åhlund

Läs pressmeddelande "Svensk skogsnäring utvecklar framtidens hållbara skogsmaskin"