Den nya standarden innebär en rad förändringar. Bland annat ökade krav på antal lämnade träd vid större avverkningsytor. Träd i kantzoner och hänsynsytor får inte, som tidigare, räknas in bland de tio träd som i snitt ska lämnas per hektar. Samt att ytterligare fem procent av skogsinnehavet ska identifieras för anpassad skötsel eller avsättning.

– Hållbarhet är högt prioriterat av Holmen och blir dessutom allt viktigare för våra slutkonsumenter som visar en stor efterfrågan på certifierat trä. PEFC och FSC är de certifieringar som är mest kända på marknaden och har störst trovärdighet. Holmen bär båda dessa certifieringar med stolthet, säger Sara Rindeskog, hållbarhets- och certifieringsansvarig på Holmen Skog.

Holmen Skogs FSC®-licensnummer är FSC-C019863, FSC-C003047, FSC-C009819.

Se Holmens certifikat