Det nya systemet Prima/Sekunda kommer att gälla från och med första augusti i år. Bakom beslutet står nya organisationen Biometria, som är resultatet av hopslagningen av SDC och de tre virkesmätningsföreningarna VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd.

En tydlig skillnad mot det nuvarande systemet är att hela traven klassas som antingen Prima eller Sekunda, och skogsägaren får betalt för bruttovolymen. Som reglerna ser ut nu beräknas varje traves vrakandel – och det som klassas som vrak ger i regel ingen ersättning alls.
– Det finns fler anledningar till att vi gör det här. Vi tycker att det är ett bättre sätt att signalera vad det är för virke som industrin verkligen vill ha. Det klargör också vad som är viktigt och vad som är lite mindre viktigt ur kvalitetssynpunkt, säger Lars Björklund.

Idag är alla vrakorsaker likställda, men enligt Lars Björklund kommer de nya reglerna göra kraven tydligare för alla. Ett exempel där industrin har ganska hög tolerans är kvistningsfel, även om det inte heller fortsättningsvis får vara alltför mycket. Fel trädslag eller för grova stockar är känsligare, och kommer därför vara mindre tolererat.
– Det kommer att bli ännu viktigare att sortera rätt. Samtidigt slipper man vara lika noga med exempelvis kvistning.

I arbetet med att införa den nya klassningen har tusentals travar klassificerats efter båda systemen, för att göra övergången så prisneutral som möjligt. Enligt beräkningarna kommer minst 95 procent av all massaved klassas som Prima.
– Det här är ett steg i riktningen mot full automatisering, säger Lars Björklund.