Du kanske lägger märke till förändrade färger, ikoner och logotyp här i våra digitala kanaler eller i sociala medier, men vi är fortfarande samma erfarna samarbetspartner, om än i en ny dräkt.

Som skogsägare lär vi oss något nytt om skogen varje dag, och det vill vi dela med dig. Tillsammans kan vi förverkliga nya idéer för en framtidssmart skog.

Läs mer om Holmens varumärkesidentitet