Handboken tar dig igenom de allmänna, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter kring biomassaproduktion som standarden beskriver, och kan därför lättare förstå och svara på de krav och indikationer som standarden innehåller. Handboken kan också användas som en kunskapskälla kring svenskt skogsbruk och för dig som vill ställa relevanta krav på biobaserade produkter av svensk skogsråvara.

Handboken har tagits fram inom projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk som pågått inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation i drygt två år, med finansiering av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Sara Rindeskog, hållbarhets- och certifieringsansvarig på Holmen Skog, har deltagit i projektet.

 

Läs mer om projektet och handboken på SIS webbplats