Skadeinsekten granbarkborre har vaknat och huvudsvärmningen är redan i gång. Det visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets övervakningsfällor där flera tusen insekter har fångats in.

Sedan den extremt torra sommaren 2018 har cirka 27 miljoner kubikmeter granskog dödats av granbarkborren. Även i år väntas stora skador, särskilt om det blir en varm och torr sommar.

Har du granskog gör du klokt i att från och med nu och fram till augusti kontrollera din skog regelbundet. Om nya angrepp upptäcks tidigt ökar möjligheterna att rädda virkesvärde och bromsa fortsatta angrepp i skogen. Leta framför allt vid nyupptagna hyggeskanter eller i närheten av tidigare angrepp.

Så ser du om en gran har blivit angripen

Tidiga angrepp av granbarkborre kan vara svåra att upptäcka, men om du går nära en angripen gran ser du oftast:

  • Brunt borrmjöl runt trädets fot, i barkfickor och i spindelväv.
  • Små ingångshål i barken där granbarkborren borrat sig in.
  • Kåda som runnit på barken – det är granens sätt att försvara sig.
  • Gröna barr på marken runt granen brukar ofta komma lite senare på sommaren.