– Det ska vara enkelt och roligt att jaga på Holmens mark. Vi välkomnar ett långsiktigt samarbete med jägare och vill underlätta jakten på våra marker. Vår webbutik för jaktkort är ett led i det arbetet, säger Jonathan Lindkvist, vikarierande verksamhetsutvecklare skogsskötsel och vilt på Holmen Skog.

I den nylanserade webbutiken går det snabbt att få en geografisk överblick över tillgängliga jaktområden, ladda ner kartor, genomföra köp av dag- eller gästkort och smidigt betala med hjälp av betaltjänsten Klarna.

Gästkort är avsett för dig som följer med en småvilt- eller högviltsjägare med jaktområde på Holmens mark som gäst på dennes område. Med dagkort småvilt kan du däremot jaga på egen hand på av Holmen särskilt anvisade områden.

Läs mer och köp jaktkort för jakt hos oss