Skogsbolagen överklagade länsstyrelsens beslut till Naturvårdsverket som nu kommit med ett avgörande. Myndigheten säger ja till skyddsjakt på 44 älgar i Västerbotten fram till 8 april och upphäver länsstyrelsens villkor. Länsstyrelsens villkor var inte bindande menar Naturvårdsverket och menar att det är risk för sammanblandning med andra villkor som är bindande.

Kommer ni att genomföra skyddsjakten?
Vi välkomnar Naturvårdsverkets beslut. Förutsättningarna för skyddsjakten har däremot förändrats då beslutet kommer sent i mars. Vi genomförde en inventering och ansökte tidigt med ambitionen att genomföra en skyddsjakt under februari när jakt på älg är tillåten i flera andra län. Svaret kommer nu tyvärr för sent. Avsikten med skyddsjakt är att förhindra eller minska allvarlig skada. Stora mängder snö har fallit och det råder lokalt svåra skarsnöförhållanden. Det flesta betesskadorna är redan ett faktum och effekten av en skyddsjakt är så begränsad att det inte motiverar åtgärden. Vi har även lyssnat till de synpunkter som framförts av jägare och allmänhet i skyddsjaktsfrågan. Vi har med alla dessa förutsättningar sammantaget beslutat att inte genomföra skyddsjakten.

Vad är er kommentar på naturvårdsverkets beslut?
Naturvårdsverket har delat vår uppfattning på flera punkter och ökat antalet beviljade älgar i skyddsjaktbeslutet och tagit bort ett antal begränsningar. De anger också att länsstyrelsens beslut är dåligt underbyggt och att vissa villkor saknar angivet lagstöd.

Hur ska betesskadorna hanteras nu, vid utebliven skyddsjakt?
Vi vill gå ifrån skyddsåtgärder och konfliktfyllda åtgärder. Situationen förvärrades av att vi inte lyckats nå avskjutningsmålen när cirka 2000 älgar för lite fälldes jämfört med de planer som länsstyrelsen beslutat. Betesskadorna inom flera områden i Västerbotten är mycket höga och de kommer att förvärras ytterligare. Vår övertygelse, för att få bukt med de omfattande betesskadorna, är en förlängd jakttid under hösten.

Anette Waara Marknadsområdeschef Sveaskog
Mattias Westerlund, Regionchef Holmen
Birgitta Boström, Skogsförvaltare SCA