Vid en plantinventering undersöks bland annat om tillräckligt många plantor överlevt och om trädslagsfördelningen blev som planerat. För att få en välmående skog är det avgörande att snabbt kunna stödplantera om återväxten misslyckats. Med mjukvaruroboten, en så kallad RPA (Robotic Process Automation), befrias Holmens tolv skogsvårdsledare som arbetar med bolagets egen skog från uppskattningsvis 150 administrativa arbetstimmar per år.

─ Tidigare har vi behövt ta hjälp av sommarjobbare och praktikanter för att skogsvårdsledarna ska hinna med. Nu kan de alla ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter än att överföra data. Det kommer ge oss både bättre arbetsmiljö och skogsvård, säger Sara Nilsson, verksamhetsutvecklare för skogsvård på Holmen Skog.

Flöden automatiseras

Roboten, som internt fått namnet Robin, är nämligen en fena på det som de flesta tycker är tråkigt och tidsödande. Den automatiserar repetitiva och regelstyrda arbetsflöden som inte kräver några avvägningar eller undantag. Ett enkelt sätt att koppla ihop system och applikationer. Sara Nilsson förklarar vad som sker efter inventeringen i skogen:

─ Roboten sorterar med hjälp av fördefinierade regler ut skogsbestånd där det behövs åtgärder. Dessa samlas ihop och mejlas till skogsvårdsledarna för en manuell och mer kvalitativ bedömning. Ligger resultatet däremot inom ramen för en godkänd återväxt föreslår roboten automatiskt nästa steg i skogsvårdsprocessen – röjningsinventering, säger hon.

Ny teknik med många möjligheter

Vid införandet av Robin har Sara Nilsson arbetat tillsammans med Jennie Gidlund, projektledare på Holmen Skog IT. De berättar att de viktigaste framgångsfaktorerna för projektet har varit verksamhetens omfattande kartläggning av processen och ett tätt samarbete mellan IT och verksamhet.

─ Det här är ny teknik som ger fler möjligheter. En RPA kan transformera data, testa system och automatiskt utföra uppgifter. Genom att använda den rätt höjer vi kvalitén, ökar kapaciteten, reducerar kostnader och skapar mer utrymme för våra medarbetare att ägna arbetstiden åt att vara kreativa och göra kvalificerade bedömningar, säger Jennie Gidlund.