Holmen Skog använder förädlade plantor som är utvalda med omsorg för att passa i rätt region och klara olika utmaningar. Plantorna har bland annat mycket näring med sig i sin lilla torvklump ut i skogen.

På Holmen Skogs egen mark görs plantinventeringar året efter att en plantering gjorts. Men på grund av den torra sommaren har en del uppföljningar redan gjorts för att skapa en ungefärlig uppfattning om torkans effekter. På privat mark görs plantinventeringar i regel inte, utan enbart om markägare eller virkesköpare är oroliga över hur resultatet blivit.

Erika Thunell är produktionsledare för skogsvård på Holmen Skog i region Mitt. Hon råder markägare att gå ut och titta hur det ser ut på föryngringsytorna. Ser det dåligt ut bör Holmen Skog kontaktas.
– Vi kommer efter diskussion och överenskommelse med markägare att stödplantera på föryngringar som drabbats värst av torkan, säger Erika Thunell.

Ofta går det att använda den markberedning som gjorts och fylla på med plantor där de torkat bort. Om plantor skadats eller dött på grund av vilt, frost, svamp eller torka beror eventuella ersättningar på vad skogsägaren skrivit i sitt skogsvårdskontrakt eller vilka försäkringar som finns.

Holmen Skog jobbar på för fullt och har gott hopp om att komma ikapp det som tappats under den torra perioden. Höstplanteringen sköts fram något för att dagg och regn skulle hinna skapa fuktigare mark.
– Vi har också uppmanat våra entreprenörer att vara extra noga med plantvården, att hålla dem fuktiga och skyddade ända fram tills att de är i marken. Det och att välja den bästa planteringspunkten är viktigt för att ge plantan så bra förutsättning som möjligt.