Med sina 45 meter är den specialbyggda timmerbilen 10 meter längre än de lastbilar som trafikerar våra allmänna vägar. Bilen har en lastkapacitet på närmare 100 m3fub vilket är drygt dubbelt så mycket som en vanlig timmerbil. För att stabilisera och öka säkerheten på lasten har de vanliga stöttorna bytts ut mot rejälare stöttor, liknande de som sitter på tågvagnar. 

– Den dubblerade lastkapaciteten innebär att lastentreprenören klarar av att göra samma uppdrag med färre personal och på kortare tid än tidigare. Antalet rundor och därmed antalet körda kilometer har halverats, vilket är bra för miljön och ett steg i att minska vårt CO2-utsläpp, säger Elin Jaldeland, logistik- och leveransspecialist på Holmen Skog.

Ny terminal anpassad för långa fordon

Samarbetet mellan sågverket och pappersbruket i Braviken är en viktig del i Holmens cirkulära affär. Mattias Brodén är chef på Verksamhetsstöd på Holmen Paper Braviken, och är engagerad i utvecklingen av industriområdet.

–  Syftet med den nya terminalen i Braviken är att öka effektiviteten och samtidigt minska miljöpåverkan vid transport av råvara till och inom kombinatet. Längre fordon har varit en naturlig tanke från första början där vägar och korsningar dimensionerats specifikt för att kunna hantera större svängradier med bibehållen säkerhet, menar han.