Berga Kunskapsskog som ligger 15 kilometer utanför Robertsfors har temat eld. Skogen är naturligt brandpräglad efter hundratals år av skogsbränder. Sedan drygt 20 år tillbaka har Holmen genomfört kontrollerade bränder i området vilket har skapat stora värden med en rik biologisk mångfald. Hela invigningen genomfördes under en heldag i dessa naturvårdsbrända områden.

Dagen inleddes med ett välkomnande av Holmen Skogs vd, Sören Petersson. Och han passade på att ställa några retoriska frågor:
– Hur ska vi kunna berätta och förklara vår historia om hur vi odlar råvara på ett hållbart sätt? Hur ska vi kunna visa att vi skapar och utvecklar naturvärden? Att det vi gör ger resultat så att skogen växer bättre och att mångfalden blir allt större? Hur ska vi lära oss mer? Jo, det är just här i våra kunskapsskogar! Här har vi vår arena för forskning och egna försök som bygger kunskap. Här kan vi mötas, beskriva och visa. Här kan vi locka nyfikenheten och viljan att lära och uppleva mer.

Efter en minnesvärd invigningsceremoni där en eld tändes mot en tall för att skapa ett så kallat brandljud, vidtog en exkursion genom naturvårdsbrända områden i Kunskapsskogen. Utmed stigen fanns stationer där Holmens medarbetare tillsammans med inbjudna experter delade med sig av sina kunskaper i olika skogliga ämnen. Det handlade bland annat om tillväxt, klimat, digitalisering, rennäring och naturligtvis naturvårdsbränning.

Vid samtliga stationer blev det intressanta och energifyllda diskussioner. Gästerna bestod av en dynamisk mix av bland annat forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, tjänstemän från både Läns- och Skogsstyrelsen samt representanter från Robertsfors kommun.

Dagen avslutades mitt i en så kallad omdrevsbränning, det vill säga ett område som har naturvårdsbränts två gånger, i det här fallet 2001 och 2021. Där fick gästerna veta att den brandberoende och mycket sällsynta skalbaggen raggbock precis har siktats på platsen. Det om något är ett bevis på att Holmens vårdande insatser har givit resultat.

Läs mer om Berga Kunskapsskog här.

Alla gäster deltog i en exkursion genom den naturvårdsbrända skogen.

Utmed leden stannade deltagarna vid stationer där de fick samtala om olika skogliga frågor med experter. Här diskuteras tillväxt och klimat.

David Rönnblom, naturvårdsspecialist på Holmen, visar upp en modell av en raggbock. Insekten är visserligen en av Sveriges största skalbaggar men är i verkligheten ”bara” tre centimeter lång.