Det våras för lövet. I årets första nummer av magasinet Skogsliv fokuserar vi på Sveriges lövträd – allt från lövträdens roll för en framtidssmart skog, till fördjupande fakta om det tidigare ansedda otyget i skogsbruket: björken.

Skogsliv träffar Per-Anders Fransén, vd för sågverket Björkträ Timber i Hälsingland. Här finns en lång tradition att ta tillvara sågbar björk. Nu investerar sågverket för att dubblera sin sågkapacitet och möta efterfrågan.

Inblandning av lövträd på lämpliga ställen skapar en robust och framtidssmart skog. Lövträden RASE – rönn, asp, sälg, och ek – utgör även favoritföda för vilt. Läs om trädens historia och betydelse för biologisk mångfald.

Det svenska skogsbruket är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi träffar Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, som vill få politiker att förstå det svenska skogsbrukets potential.

Holmen värnar om örnbeståndet på sina skogsmarker och har ett nära samarbete med lokala ornitologer. Skogsliv följer med på ringmärkning – ett uppdrag på hög höjd.

Det och mycket mer hittar du i Skogsliv nummer 1, 2022. Trevlig läsning!

Läs senaste Skogsliv

 
Alla nummer av Skogsliv finns samlade på vår webb. Nästa ges ut i oktober.