En frisk morgonsol steg över trädtopparna när Jennie Nilsson klev ur bilen och ut i Holmens skog strax utanför Gideå. Över en kopp kaffe berättade Sören Petersson, affärsområdeschef för Holmen Skog, om den växande skogen som i kombination med träråvaran som skördas är Sveriges starkaste hållbarhetsaspekt.

− När träden växer så tar de upp koldioxid vilket är bra för klimatet. Lägger vi dessutom till det jobb som våra förnyelsebara produkter gör genom att ersätta icke-förnyelsebara produkter blir skogens positiva klimateffekter nästan dubbelt så stor, säger Sören Petersson.

Under skogsturen besöktes bland annat en av Holmens 18 000 avsättningar som utvecklats genom ett aktivt naturvårdsarbete. Ett kort stopp gjordes för att visa hur viltskador påverkar skogen. För att kunna få full effekt av återplanteringen behöver det finnas en balans mellan vilt och fodertillgång i skogen.

Diskussioner fördes om hur viktig äganderätten är och den osäkerhet som skapas när nya regler införs som innebär restriktioner i vad som kan skördas. Även problematiken kring granbarkborren lyftes och hur skogen ska kunna räddas för framtiden.

Jennie Nilsson planterade en tall med extra gödning i form av arGrow, en växtnäring för att öka tillväxten. ArGrow är en substans som Holmen medverkat i framforskningen av och idag använder på sina plantskolor för framtagning av än mer livskraftiga plantor. Efter en lyckad plantering av landsbygdsministern byttes ömsesidiga ord om fortsatt dialog utifrån en gemensam syn på skogens vikt för klimatet och för välfärden.