Ett prioriterat område inom EU:s gröna hållbarhetsarbete

Inom EU pågår ett intensivt arbete för att skapa och förverkliga den nya gröna europeiska given – The European Green Deal. Just jämställdhet har en framflyttad position inom hållbarhetsarbetet. Därför har europeiska jämställdhetsmyndigheten (EIGE) fått i uppdrag att arbeta fram verktyg och goda exempel för jämställdhetsarbete inom ramen för den gröna omställningen.

Under sommaren och hösten 2023 valde en expertkommitté inom EIGE ut jämställdhetssatsningar från hela Europa. Efter en lång process utsågs Jämställdhet i skogsbranschen till ett av tio goda exempel.

Idén var att skapa en mer jämställd företagskultur och att öka skogsbranschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

För en jämställd skogsbransch

Uppmärksamheten från EU är en positiv bekräftelse i efterhand. Allt initierades 2020 av Berit Högman som då var landshövding i Västernorrlands län. Idén var att skapa en mer jämställd företagskultur och att öka skogsbranschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För att lyckas med det krävdes exempelvis att alla organisationer i skogsnäringskedjan kunde enas kring vad jämställdhet faktiskt innebär, identifiera maskulinitetsnormer och förstå dess påverkan på jämställdheten.

Ett målinriktat arbete

Projektet Jämställdhet i skogsbranschen har innefattat en lång rad utbildningar, workshops, webbinarier och skrivna rapporter. Många representanter från olika delar av skogsbranschen har deltagit och bidragit i projektet. Tillsammans har parterna identifierat normer, satt upp mål och kommit till insikter som omsatts i praktiken.

Mathias Westerlund, regionchef Nord, Holmen Skog, var med från starten av Jämställdhet i skogsbranschen och satt i projektets styrgrupp.

- Mångfald och jämställdhet är mycket viktigt för oss inom Holmen, och därför ett arbete som vi hade påbörjat redan innan det här projektet dök upp. För oss har det varit en möjlighet att ta del av andras arbete och sprida kunskap till andra aktörer i Västernorrlands län. Genom fortsatt dialog, tydliga förväntningar på våra affärspartners och ett bra samarbete med övriga aktörer både här och övriga Sverige kommer vi fortsätta att förbättra jämställdheten i branschen, säger Mathias.