I Holmens processindustri bearbetas restprodukter från skogsbruket - klenare delar av träden, gallringsvirke och flis från sågverken - till produkter som specialpapper för magasin, böcker och papper till handelssektorn, samt kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Att ta tillvara hela trädet är en viktig del i Holmens cirkulära affärsmodell.

Nu samlar Holmen hela sin processindustri i nya affärsområdet Kartong och papper. Där ingår fyra produktionsenheter: Braviken, Hallstavik, Iggesund samt Workington i Storbritannien. Dessutom ingår en förädlingsanläggning för kartong i Strömsbruk.

"Bara de mest effektiva anläggningarna i branschen klarar konkurrensen och nu kan våra bruk dra nytta av varandra för att hitta synergier och fortsatt ligga i framkant"

– Samarbetet har börjat fantastiskt bra. Det här gör vi för att dra nytta av varandras styrkor, skapa nya utvecklingsmöjligheter och stärka konkurrenskraften, säger Fredrik Holgersson.

Porträttbild på Fredrik Holgersson som ler och tittar in i kameran.Brukens råvarubehov innebär en trygg avsättning för Holmen Skogs virkesleverantörer, framhåller Fredrik Holgersson:
– Vi är en stabil och stark producent som har bra produkter som är uppskattade av marknaden.

Holmen Kartong och papper vänder sig främst till Europamarknaden. De senaste åren har marknaden varit svagare på grund av världskonjunkturen och att många kunder under pandemin skaffat stora lager av papper och kartong.

– Vi börjar se tecken på en vändning i ekonomin i Europa med ökad efterfrågan på våra produkter. Bara de mest effektiva anläggningarna i branschen klarar konkurrensen och nu kan våra bruk dra nytta av varandra för att hitta synergier och fortsatt ligga i framkant, säger Fredrik Holgersson.