Den lagstadgade reduktionsplikten, som innebär ökande krav på att blanda in allt mer fossilfria bränslen i tanken, bidrar förstås till minskade utsläpp. Men det finns fler skäl till att Holmen har nått målen i förtid och att ribban nu kan höjas.

– Vi har exempelvis förbättrat transportlogistiken, vilket givit kortare transportavstånd. Dessutom har vi blivit mer effektiva vid skörd och gallring. Andra faktorer är att vi har flyttat över en del transport från lastbil till tåg. Från och med 2015 höjde också Trafikverket lastbilarnas högsta tillåtna vikt från 60 till 64 ton. Sådant sänker utsläppet per kubikmeter virke, säger Jonas Eriksson, skogsteknisk chef Holmen Skog.

Transport och skörd står för en stor del av Holmens totala utsläpp. Att Holmen Skog framgångsrikt sänker utsläppen är därför av stor betydelse för koncernens samlade klimatarbete.

– För att nå hela vägen kommer det även krävas nya metoder, nya bränslen och teknik som ytterligare minskar utsläppen. Det kan exempelvis vara mer produktiva skördare och lastbilar med högre nyttolast. Från 2018 har den tillåtna lastbilsvikten ökat till 74 ton. Det innebär att det går åt 10 procent mindre bränsle per kubikmeter. Jag tror starkt på den tekniska utvecklingen och ser att engagemanget i klimatfrågan ökar stadigt inom hela organisationen. Därför är jag övertygad om att vi kommer att göra vår del även fortsättningsvis, avslutar Jonas Eriksson.


Vid frågor, kontakta:
Jonas Eriksson, skogsteknisk chef Holmen Skog
jonas.eriksson@holmen.com