Möjlighet att beställa en karta

Privata skogsägare som levererar virke till Holmen kan nu beställa en karta över sina fastigheter, enkelt och helt kostnadsfritt. Kartan visar eventuella skador som uppstått fram till mitten av september 2019.

– Vi är mycket glada att som första skogsbolag kunna erbjuda den här tjänsten. Att få veta hur stora skadorna är och var de finns underlättar arbetet med att rädda skogliga värden och minimera granbarkborrens spridning. Holmens virkesköpare är utbildade i att analysera granbarkborreskadorna utifrån kartorna och kommer att vara behjälpliga med tips och råd, säger Anna Baglioni, regionchef Syd.

Holmen gör många insatser

För att kunna ta om hand så mycket skadat virke som möjligt har Holmen ställt om delar av industrin. Både Bravikens och Hallsta pappersbruk har exempelvis skapat ett specialsortiment för angripen massaved. Bravikens sågverk har även börjat exportera trävaror till USA som ett sätt att hitta avsättning för barkborreangripet virke. Samtidigt fortsätter Holmen att utveckla karttjänsten och kommer att göra en ny analys i vår. Holmen är också aktiva i projektet Stoppa borrarna där många aktörer samarbetar och kraftsamlar.

Är du skogsägare i ett granbarkborreskadat område?

Erbjudandet har skickats ut till de som gjort affärer med företaget under de senaste fem åren och som Holmen har e-postadress till. Om du är virkesleverantör till Holmen i Götaland eller drabbade delar av Svealand, men inte fått någon e-post från oss, är du också välkommen att beställa en karta genom att kontakta din virkesköpare.

Vi skickar kartan till dig inom två veckor efter att du hört av dig. Kom ihåg att ange fastighetsbeteckning. Här hittar du e-postadressen till din virkesköpare:

Virkesköpare Götaland

Virkesköpare Nyköping

Virkesköpare Uppland

Virkesköpare Örebro/Västerås