Som första svenska skogsbolag väljer Holmen att satsa på Plantma X, en maskin som kontinuerligt markbereder och planterar samtidigt, och skapar därmed en tightare återväxtkedja i skogen.

– Det här är ett sätt för oss att bidra till utveckling av skogsvården och skapa effektiva komplement till manuell plantering. Med Plantma X växlar vi upp återväxten i skogen så att mer ny skog kommer igång med tillväxt och inbindning av koldioxid snabbare efter skörd, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen.

Plantma X är i grunden en konventionell skotare som anpassats med bland annat förlängd ram, ett MidiFlex markberedningsaggregat i mittpartiet och två planteringsarmar längst bak på maskinen. Den är specialiserad för mekaniserad plantering av skogsplantor under svenska förhållanden och utför flera operationer på samma gång – markbereder, trycker till tiltan och sätter en planta. Under optimala förhållanden kan maskinen sätta över 40 plantor i minuten. Tester har pågått sedan 2019 och hösten 2020 planterade maskinen sin miljonte planta.

–Vi har haft ett mycket bra samarbete med Holmen under säsongen som gick, vilket gav oss värdefull input och möjligheter att ta ytterligare kliv framåt i utvecklingen av programvara och funktioner. Vi tackar för förtroendet att få leverera den första maskinen i Sverige och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring arbetsmetoder och logistik för att utnyttja maskinens fulla potential, säger Joakim Eckerström, vd på Plantma.

Ett komplement till manuell plantering

Behovet att mekanisera skogsvården har länge varit stort, men tidigare försök har inte nått tillräcklig prestation och kvalitet jämfört med skickliga manuella plantörer. Även fortsättningsvis kommer det finnas ett stort behov av kvalificerade plantörer i skogen.
– Plantma X körde på Holmens marker under förra säsongen och visade stor potential i att återbeskoga på ett bra och systematiskt sätt. Nu tar vi nästa steg, köper en maskin och fortsätter utveckla den och metoderna runt omkring i samverkan med Plantma, entreprenörer och Skogforsk, säger Jan Åhlund.