På grund av skadorna efter stormen Hans har flera jaktlag i bland annat Norsjö och Malå kommun svårt att bedriva någon jakt i höst.

– Vi lider både med de som fått sin skog förstörd på grund av stormen Hans och de som inte kan bedriva någon jakt i den stormfällda skogen. Många av oss som jobbar på Holmen är själva entusiastiska jägare. Vi på Holmen vill därför erbjuda de drabbade jägarna möjlighet till jakt på Holmens mark, säger Michael Burström, skog- och markchef i Västerbotten.

Jakt på Holmens mark

Holmen har ett antal jaktmarker där det finns möjlighet att köpa dagkort eller veckojakter i viss omfattning. På dessa marker finns det fortfarande lediga veckor kvar senare i höst. De ställer Holmen nu till förfogande för de jägare som drabbats av stormen Hans. De berörda jaktlagen kan ansöka till Holmen om att få jaga på dessa och behöver då inte betala något för själva jakten, utan bara fällavgifter på det vilt som fälls.

– Holmen uppmuntrar också jaktlag, som har upplåtelseformen jakttillstånd på Holmens mark, att bjuda in drabbade jaktlag och jägare som gäster på sina jakter. Holmen bekostar i de fallen gästkorten för dessa jägare. Holmen efterskänker också fällavgiften för en vuxen älg till de jaktlag som bjuder in och har sådana gäster under minst tre jaktdagar i september och oktober, säger Michael Burström.

De jaktlag som hellre helt vill upplåta vissa dagar till något av de drabbade jaktlagen kan kontakta Holmen för att komma överens om en kompensation.

Vill du veta mer? Kontakta Kristina Holmqvist Wärme, viltförvaltare på Holmen Skog, 073-044 76 11, kristina.warme@holmen.com

För medieförfrågningar, kontakta Sonja Sandbacka, pr-ansvarig på Holmen Skog, 076-103 64 26, sonja.sandbacka@holmen.com