När det är minst 18 grader sker granbarkborrens första svärmning och de angriper nya träd.

– De senaste åren har huvudsvärmningen varit runt månadsskiftet maj-juni i Sörmland och Östergötland, säger Torbjörn Elofson.

Men innan dess är det viktigt att skogsägare börjar planera årets svärmningsperiod och tar bort vindfällen och skadade träd som lätt kan bli angripna på grund av sin försvagade motståndskraft.

­– Välj hellre att ta bort liggande träd som har nedsatt vitalitet än stående träd, som har bättre motståndskraft, säger Torbjörn Elofson.

För att minska risken för nya angrepp måste redan nyligen angripna träd och skadade träd ut ur skogen. Torbjörn Elofson råder skogsägare att ta kontakt med sin virkesköpare i god tid för att säkerställa att virket transporteras bort och inte ligger kvar i skogen.

– Det är också viktigt för att rädda virkesvärde, betonar Torbjörn Elofson.

För att tidigt bekämpa nya angrepp är metoden sök och plock en effektiv metod som är lämplig från maj-juni och under hela sommaren. Metoden ­går ut på att leta angripna granar och plocka bort dem medan de nya granbarkborrarna fortfarande är i ägg-, larv- eller puppstadiet.

– Det är viktigt att få bort de angripna träden från skog och bilväg innan den nya generationen granbarkborrar har utvecklats, vilket tar sju-åtta veckor, säger Torbjörn Elofson.

– Leta framför allt vid nyupptagna hyggeskanter eller i närheten av tidigare angrepp. Nya angrepp visar sig genom ett rödbrunt borrmjöl som lägger sig vid trädets rothals, medan granens barr fortfarande kan se gröna och fina ut, säger Torbjörn Elofson.

För att bekämpa granbarkborrar kan skogsägare ta hjälp av Skogsstyrelsens riskindexkarta som visar vilka områden som löper störst risk att angripas. På Skogsstyrelsens webbplats finns även en svärmningsövervakning som visar när det är svärmningstoppar i olika områden under hela säsongen.

Vill du veta mer om hur du kan bekämpa granbarkborre och hur du sköter din skog efter angrepp? Den 3-7 maj arrangerar Skogsstyrelsen granbarkborreveckan med digitala föreläsningar och seminarier om granbarkborrar. Mer information finns hos Skogsstyrelsen.

 

Text: Nils Sundström