– En riktigt gammal ek kan bli livsmiljö för hundratals arter som alla är viktiga för den biologiska mångfalden. Men ekar kan behöva lite omsorg för att må bra. Eken är framför allt i stort behov av ljus och utrymme för sina mäktiga kronor, säger Mikael Äng, naturvårdsansvarig på Holmen.

I Länna utanför Uppsala har skogsbolaget Holmen skapat en Kunskapsskog. Det är ett cirka 570 hektar stort område som utsetts specifikt för att samla in och sprida kunskap om skogen. Tack vare den tidigare markanvändningen kring de herrgårdar som funnits i området är Länna rikt på ädla lövträd, inte minst ek.

Ekarna får rätt förutsättningar

Snart har över 2 000 av Holmens äldre ekar i området fått sin hälsa bedömd av Upplandsstiftelsen i det WWF-finansierade projektet ”Ett lövrikt landskap i Vällen och Länna”. Varje ek har också fått en egen skötselplan för att kunna vårdas på rätt sätt.

– Det är viktigt att ge ekar rätt förutsättningar att växa sig stora. Åtgärder i en skötselplan kan exempelvis vara att frihugga ekar från träd och buskar i närheten eller se till att de allra finaste ekområdena börjar betas för att hålla dem öppna, säger Cajsa Björkén, naturvårdsspecialist på Upplandsstiftelsen.

Framtidens äldre ekar identifieras

Även yngre ekar ingår i kartläggningen. De flesta ekarna i södra Sverige finns i äldre bestånd. Unga plantor konkurreras ofta ut av gran.

– Om de unga ekarna inte får hjälp finns risk att eken fortsätter att minska i landskapet i takt med att de äldre ekarna dör. Därför har vi nu identifierat vilka yngre och medelålders ekar som på sikt kan ersätta dagens äldre ekar i takt med att dessa dör, säger Mikael Äng.

För mer information, kontakta:
Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog, 076-103 64 26