– Genom att hitta nya sätt att använda restprodukten träaska kan vi minska mängden avfall, begränsa miljöpåverkan och bidra till mer cirkulära produktionsflöden. Jag är övertygad om att det finns många kreativa individer som kan komma på innovativa lösningar på den här sortens utmaningar, säger Clas Engström, utvecklingschef på Holmen Skog.

Träaska är en restprodukt från sågverk. Askan uppstår när produktionsrester i form av bark och sågspån eldas i en biobränslepanna. Holmen har gjort försök att sprida en del av askan med helikopter över den skördade skogen för att återföra näringsämnena till marken, men det är fortfarande mycket aska som i dag går till deponi.

– Det vore bättre både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel att återanvända eller vidareutveckla träaskan i stället för att låta den gå till spillo. Askan har flera egenskaper som borde kunna vara intressanta för olika branscher, inte minst dess textur, mineralinnehåll och förmåga att neutralisera försurning, säger Marcus Kyrk, projektledare på Holmen Skog.

Holmen bjuder nu in innovatörer, forskare, ingenjörer, företag och organisationer att i ett så kallat hackathon utveckla idéer på hur träaska kan återanvändas eller vidareutvecklas för ett nytt användningsområde.

Holmen kommer att presentera utmaningen den 26 september och deltagarna har då en månad på sig att skicka in sina bidrag. Därefter väljs några personer ut som får möjlighet att jobba vidare med sina lösningar. I början av december presenteras vinnaren som beroende på förutsättningarna erbjuds olika typer av samarbete för att förverkliga lösningen.

– Ett hackathon är typiskt sett ett event där programmerare eller problemlösare träffas för att lösa problem. Vi tycker att det är intressant att nu testa hackathon som form för idéutveckling och jag hoppas att det finns flera kreativa personer runtom i Sverige som tycker att det skulle vara roligt att delta, säger Marcus Kyrk.

Holmen Hackathon organiseras av BioFuel Region som arbetar med att skapa förutsättningar för omställning till bioekonomi och fossilfri fordonsflotta i norra Sverige. Arrangemanget sker i samarbete med JAMK och BioBoosters. JAMK är en affärsaccelerator för bioekonomi på Jyväskylä Universitet för tillämpad vetenskap. BioBoosters är ett projektnätverk med nio innovationshubbar för bioekonomi runt Östersjön – från Finland, Sverige, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

För mer information om Holmen Hackathon:
Delta i vårt webbinarium den 26 september genom att anmäla dig här

För mer information, kontakta:
Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog, 076-103 64 26, sonja.sandbacka@holmen.com