– Skogsnäringen skapar arbetstillfällen i hela Sverige och bidrar också till lokal köpkraft som gynnar företagare på landsbygden. Samtidigt skapar skogsnäringen skatteintäkter till välfärden både lokalt och nationellt, säger Mathias Westerlund, chef för region nord på Holmen Skog.

Nya siffror från statistikbyrån SCB som Skogsstyrelsen har bearbetat visar att 45 607 personer i Sverige hade inkomst från skogsbruk 2021. Det kan jämföras med 46 840 personer under 2020 och 45 213 personer under 2019.

Bidrar till en levande landsbygd

Antalet sysselsatta inom hela skogsnäringen – det vill säga inte bara skogsbruket utan också råvaru-, massa- och pappersindustrin – är ungefär 120 000 personer.

Därutöver skapar varje jobb inom skogsnäringen närmare två jobb bland underleverantörer. Det kan handla om allt från lokalvård och underhåll till avancerade it-tjänster.

– Skogsnäringen är viktig för att hålla landsbygden levande. Men tyvärr har skogsnäringen utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Många skogsbolag har under många år fått allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetenser, säger Mathias Westerlund.

Inom skogsbruket råder det stor brist på skogsmaskinsförare, manuella skogsarbetare och personer med högre skoglig utbildning.

– Skogsnäringen är en framtidsbransch. För att stoppa klimatförändringarna och klara den gröna omställningen behöver vi bruka skogen mer än vad vi gör i dag. Det är därför oerhört viktigt att vi lyckas attrahera kompetent och engagerad personal, säger Mathias Westerlund.

För mer information, kontakta: 
Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog, 076-103 64 26

Antal personer med inkomst från skogsbruk, både från inkomst av näringsverksamhet och lön. Källa: Skogsstyrelsen/SCB.  

Län

Antal personer 2019

Antal personer 2020

Antal personer 2021

Blekinge

916

942

949

Dalarna

3 341

3 499

3 256

Gotland

279

288

265

Gävleborg

2 660

2 818

2 710

Halland

1 334

1 338

1 349

Jämtland

2 438

2 545

2 469

Jönköpings län

2 952

2 983

2 933

Kalmar län

2 431

2 506

2 507

Kronoberg

2 230

2 233

2 121

Norrbotten

2 551

2 797

2 580

Skåne

2 082

2 170

2 034

Stockholms län

2 248

2 439

2 304

Södermanland

924

957

947

Uppsala län

1 450

1 469

1 473

Värmland

2 659

2 752

2 782

Västerbotten

2 897

3 067

2 957

Västernorrland

2 818

2 917

2 786

Västmanland

831

847

863

Västra Götaland

4 560

4 649

4 704

Örebro län

1 492

1 433

1 495

Östergötland

2 120

2 191

2 123

Riket

45 213

46 840

45 607