Kasaviken nära Husum är en viktig fågellokal och fungerar som en av de bästa rastplatserna i Höga kusten för vadarfåglar. Men hög växlighet har gjort strandängen otrygg för fåglar.
– Fåglarna vill ha öppna strandängar så att de känner sig trygga mot rävar och andra rovdjur, säger ekologen David Rocksén som arbetat med inventering, planering och åtgärder vid strandängen på uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrland.
– I somras röjde vi sly på området och stängslade in cirka en hektar. Därefter har en fårbesättning fått beta i hagen, vilket på sikt kommer att gynna både fågellivet och botaniska värden.

I Kasaviken har det tidigare funnits häckande gäss och många olika slags rastande vadare. Ovanliga besök som den nordamerikanska tuvsnäppan och ägretthäger har också siktats där. 
– Med de åtgärder som vi nu gjort hoppas vi att vi få tillbaka samma rika fågelliv som tidigare på strandängen, säger David Rocksén.

Kristofer Wester är naturvårdsansvarig på Holmen Skog i regionen och ser positivt på att projektet nyttjar Holmens mark för att stärka den biologiska mångfalden.
– Det här är extra roligt eftersom bete inte är den traditionella naturvård vi själva bedriver i skogsbruk med exempelvis naturvårdsbränningar och skapandet av död ved genom högstubbar. Vi kan lära oss hur vi kan göra på andra obrukade kuststräckor, säger Kristofer Wester.

Naturvårdsprojektet i Kasaviken är en del av WWF:s satsning ”Återskapa Östersjöns livskraft” med marina naturvårdsinsatser i tre områden; världsarvet Höga kusten i Ångermanland, Stockholms skärgård och Kristianstads vattenrike i Skåne. Postkodlotteriet har gett ekonomiskt stöd till projektet.