Sedan 2021 har deltagarna i samverkansprojektet Autoplant arbetat fram ett antal dellösningar som tillsammans kan användas för att markbereda och plantera autonomt.

– Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö, säger projektledaren Linnea Hansson, forskare på Skogforsk.

I september 2022 genomfördes ett första försök att testa en självkörande skogsföryngringsmaskin. När projektet nu tar nästa steg är målet att ta fram en första prototyp av ett komplett system. Prototypen ska i förlängningen kunna kommersialiseras och appliceras på olika typer av terränggående basmaskiner.

– Att mekanisera och automatisera hela skogsvårdsarbetet är ett strategiskt mål för Holmen för att kunna möta bristen på kvalificerade skogsvårdsarbetare, utveckla en mer skonsam och effektiv process samt skapa förutsättningar för ett mer datadrivet arbetssätt. Utvecklingen av ett nytt autonomt koncept kräver stora resurser och kompetens från många discipliner, vilket visar vikten av att vi inom svenskt skogsbruk kan samverka när nya tekniksteg behöver tas. För Holmen är det självklart att delta i denna utveckling genom Autoplant, säger Jonas Eriksson, skogsbrukschef på Holmen Skog.

I Autoplant 3 ligger fokus på:

  • Att ta fram en prototyp av ett autonomt system för markberedning och plantering samt en plan för kommersialisering
  • Automatisk planteringsuppföljning
  • Att få sensorsystemen mer robusta så att de klarar skakningar och olika väderförhållanden
  • Detektering av hinder under mark
  • Skonsam terrängkörning
  • Automatisk föryngrings- och ruttplanering
  • Interaktion mellan operatör och självkörande maskiner som levererar plantor.