Barmark och varmt väder gör det enklare att umgås utomhus och naturens återuppvaknande lockar till besök. En lägereld, majbrasa eller grill kan skapa stämning och trivsel som förhöjer friluftslivet, men allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld.

Du kan få elda om förhållandena är säkra och om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skada mark, djur och växter. Men undersök först om det råder eldningsförbud. Under våren och framförallt sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken.

Ett tips för att hålla koll på brandrisk och eldningsförbud på den plats där du befinner dig är att använda appen ”Brandrisk ute” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Appen har vidareutvecklats under våren för att ge säkrare och mer detaljerade prognoser.

Varje år startas tusentals onödiga bränder i skog och mark, ofta orsakade av det mänskliga beteendet. Syftet med MSB:s app är att underlätta för privatpersoner att fatta kloka beslut och anpassa sitt beteende utifrån den brandrisk som råder och på så sätt minska antalet bränder i naturen.

– I det läge vi befinner oss i nu med pandemin vet vi att fler söker sig utomhus för att umgås, och fler människor vistas i skog och mark. Vi behöver alla hjälpas åt och anpassa vårt beteende för att inte starta bränder och belasta räddningstjänsten i onödan. Därför är det viktigt med lättolkade och användarvänliga verktyg så att man vet när man till exempel ska avstå från att elda eller grilla i skog och mark, säger Stefan Andersson, handläggare på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstöd på MSB i en nyhet på msb.se.