Holmen Skog har tidigare upplåtit jakt till Jaktjournalen i form av jakttillstånd. Det är en upplåtelseform avsedd för privatpersoner och inte företag med kommersiell verksamhet.

Holmen Skog kan med anledning av vårens dialog med Jaktjournalen konstatera betydelsen av att båda parter är oberoende. Vi vill bejaka fri och obunden media.

Därför har Holmen Skog i samtal med jaktledaren den 29/4 kl. 13 meddelat att vi istället för jakttillstånd erbjuder Jaktjournalen att arrendera samma område för korttidsjakt till marknadsmässiga villkor. Jaktledaren bokade direkt i samband med samtalet samma jaktvecka som tidigare år.