På akademins högtidssammankomst i Stockholms stadshus fick Skogsstyrelsen och Holmen Skog sträcka på sig extra under fredagen. Listan som presenterades utgör en del av IVA:s årliga tekniktal där framsteg inom forskning och teknik från det gångna året uppmärksammas. 

Genom bearbetning av data från laserskanningen av svensk skog och med stöd av artificiell intelligens har Skogsstyrelsen arbete resulterat i att 100 000 nya möjliga kolbottnar identifierats. 

 

Effektiv samverkan över ämnesgränserna 

Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist på Skogsstyrelsen som varit delaktig i projektet, tycker att det känns roligt att ett kulturmiljöprojekt kommer med på IVA:s lista. Vidare medger Ulfhielm att bra samverkan över ämnesgränserna och med tillgång till smarta data är en framgångsfaktor. 

Projektet har utgått från objektdetektion, det vill säga att hitta särskilda objekt i digitala bilder med hjälp av ett neuralt nätverk. Det neurala nätverket är uppbyggt genom artificiell neuronät och självlärande algoritmer som efterliknar strukturen av den mänskliga hjärnan.

Genom träning har nätverket kunnat upprättat igenkänning av utvalda objekt i olika bilder, vilket resulterat i en modell som kan hitta objekten i nya bilder som presenteras för den. I det här fallet har modellen tränats för att hitta kolbottnar i en terrängskuggning som renderats från laserskanningen. 

 

Stort intresse från flera håll

Skogsstyrelsen säger att uppmärksamheten har varit stor från flera håll, bland annat hos andra myndigheter, skogssektorn och allmänheten. Efter att framgångsrikt detekterat kolbottnar med hjälp av AI kommer projektet fortsätta med andra fokusområden.