Person
Bruk
Sågverk
Kontor
Plantskola
Centrera karta

 

Region Nord förvaltar cirka 700 000 hektar av Holmens skogsmark i norra Sverige. Vi har ett väl utvecklat samarbete med de lokala sågverken och övrig skogsindustri i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och norra Jämtland.

Totalt hanterar regionen cirka 2,7 miljoner kubikmeter skogsråvara per år. Nära 5 000 privata skogsägare har valt oss som samarbetspartner i sitt skogsbruk.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019