Holmens Kunskapsskogar består till stora delar av produktionsskog med målet att genom hållbart brukande producera så mycket miljövänligt material som möjligt. I produktionsskogarna är den biologiska mångfalden lite lägre men träd som växer binder betydligt mer koldioxid än äldre, som har avstannat i tillväxten. Skogen vi brukar gör, sett till helheten, större klimatnytta än skogen vi sparar.

Miljövänlig råvara under produktion

Holmen brukar skogen aktivt och hållbart i syfte att få ut så mycket klimatsmarta produkter som möjligt. I första hand förädlas råvaran till trävaror för hållbart byggande. Det är därför vi brukar säga att vi odlar hus. Träkonstruktioner fortsätter att lagra koldioxid under lång tid. Riktigt grova träbalkar kan lagra koldioxid i flera hundra år.

Papper, kartong och bioenergi

Träd är runda, plankor är fyrkantiga. Därför kan vi inte använda hela trädet till plankor och brädor. Av virkesproduktionens restprodukter gör vi världsledande kartong, klimatsmart papper och bioenergi som ersätter fossila alternativ.

Miljöhänsyn vid brukande

Även om vi för enkelhetens skull brukar skilja på produktionsskogar och skogar avsatta för naturvård, är det viktigt att känna till att Holmen visar hänsyn i alla skogar. Sveriges skogsvårdslag innebär att produktion och miljö är likställda. Holmen eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna fortleva i det svenska skogslandskapet. Det är en omfattande väv av åtgärder som dagligen läggs över landets alla skogslandskap. Den miljöhänsyn vi skapar i dag ska inte bara bevara värden i den befintliga skogen, den ska också vidareutvecklas in i kommande skogsgenerationer.