Kalendern för 2020 beskriver Holmens nya koncept Kunskapsskogar som syftar till att samla in och sprida kunskap om skog och skogsbruk. Bilderna visar vyer i Kunnådalens kunskapsskog, Ångermanland.