För snart ett år sedan, mitt under invigningen av Holmens första kunskapsskog i Kunnådalen, hittade arkeologen Bernt Ove Viklund en gammaldags fångstanordning. I filmen här nedan berättar skogsbrukschef Jan Åhlund om fyndet.