Holmens Kunskapsskogarna är landskapsavsnitt valda för att samla in och sprida kunskap. Varje skogsområde har specifika biologiska förutsättningar. I området kring klarvattensjön Likstammen sydväst om Gnesta ligger Likstammens Kunskapsskog.

Sjön Likstammen är en flikig sprickdalssjö med branta stränder. Omgivningen kring sjön utgörs huvudsakligen av bergig och kuperad skogsterräng med inslag av hällmarkstallskog och bitvis lövrikedom.

Kunskapsskogen är ungefär 500 hektar stor och mer än hälften av den produktiva skogsmarken är avsatt för naturvårdsmål. Precis som i alla Holmens Kunskapsskogar kombineras naturvårdsåtgärder med ett aktivt och framtidssmart brukande. Bland annat restaureras våtmarker och insatser genomförs för att öka den biologiska mångfalden, till exempel naturvårdsbränning och lövgynnande åtgärder.

Alla Holmens skogar är öppna för allmänheten att besöka och på vissa platser finns iordningsställda vandringsleder och vindskydd. I Likstammens Kunskapsskog finns en 15 km lång vandringsled som sträcker sig genom omväxlande skogsmiljöer.

En nyhet är att skogen nu även kan besökas digitalt. Den digitala rundturen ger en bra överblick över Kunskapsskogen med möjlighet att dyka ner på specifika platser och spana in olika miljöer, vilka djur som lever där och hur mångfalden gynnas med hjälp av naturvårdsinsatser.

Ta en rundtur!