Ett träds första år är det mest kritiska och det finns en hel del som hotar en liten planta. Därför gäller det att ge den en riktigt bra start och snabbt få fart på tillväxten.

Först krävs markberedning för att ge plantan tillgång på vatten och näring. Beredningen tar också bort gräskonkurrens vilket skyddar plantan från snytbaggen. Plantan behandlas också med ett extra skydd för att hålla snytbaggen borta.

Med detta på plats får trädet goda förutsättningar att ta fart och binda in koldioxid i rask takt. Ungefär 70 år senare är trädet moget att skörda och användas som förnybart material.