Sparreholms Ångsåg grundades omkring 1878 av patron Per Erik Lindahl på Åboö, Ripsa. 1909 köpte Backa-Hosjö AB sågverket med tillhörande marker. Backa-Hosjö var ett skogsindustribolag som bildades 1897 i Nittsjö norr om Rättvik i Dalarna. En stor del av bolagets gårdar och skogar var belägna kring sjöarna Båven och Likstammen. Holmens Bruk AB köpte sedan Backa-Hosjö bolaget år 1943.

Det har funnits flera aktiva kvarnar kring sjön, Torpesta-, Dalsjö-, Grindviks- och Ehrendals kvarn. Vid Ehrendahl fanns även ett järn- och styckebruk som var aktivt från 1690 fram till 1803. En del av dem var verksamma fram till mitten av 1900-talet.

Flera mindre sågverk har också funnits vid kring sjöns stränder. Bland annat Torpesta såg som låg tillsammans med skvaltkvarnen på Torpesta och drevs av samma vattenhjul som kvarnen. Sågen flyttades omkring år 1900 ner till stranden vid Kalvnäset och drevs då med ångkraft. Sågverket togs ur bruk på 1950-talet. Även vid Kalvnäset finns ett sågverk som vittnar om att skogarna har brukats historiskt.

De flesta skogsområdena vittnar också om en historiskt omfattande betesdrift.

I Axalaviken finns rester efter en smalspårig järnväg som transporterade timmer till den närbelägna sjön Båven för att flottas vidare till Sparreholms ångsåg.