Ju mer och snabbare skogen växer desto mer koldioxid binder den in. Därför är det viktigt att skogen sköts och gallras så att träden får optimala möjlighet att växa till sig både på höjden och bredden. En skog som inte sköts slutar så småningom att binda ny koldioxid och börjar istället att sakta läcka.

Mogna träd som skördas och används i exempelvis hus, fortsätter att binda koldioxid under lång tid. Mindre träd och sly som tas ut vid gallring används i kartong och papper som lagrar koldioxid under kortare tid, men kan återvinnas flera gånger och slutligen användas till bioenergi. Trä och kartong gör samtidigt stor nytta eftersom de ersätter fossila material.