Det finns många tecken på tidigare liv och brukande runt om i Sveriges skogar. Likstammen är inget undantag. Under 1800- och 1900-talet höggs skogen ner här, huvudsakligen för att odla marken och sätta mat på bordet. Under slutet av 1800-talet ökade efterfrågan på virke vilket ledde till att träd planterades på många åkrar. Resultatet blev monotona skogar med begränsad biologisk mångfald. Idag arbetar Holmen bland annat med att gynna löv, återställa våtmarker och skapa livsmiljöer för många arter.

Ett annat tydligt minne från förr är resterna av ett sågverk som låg vid stranden av sjön Likstammen ända fram till 1950-talet. Där var den perfekt placerad så länge timmer transporterades med flottning. Vid övergången till lastbilstransport, blev läget det motsatta. Sågverket låg plötsligt olägligt till och lades ner.