I det boreala barrskogsområdet, som Likstammen tillhör, ska det finnas ungefär 20 procent lövträd. I Sverige finns mellan 1 och 10 procent, alltså alldeles för lite. Det påverkar arter som är beroende av lövträd.

Holmen har som mål att öka andelen lövdominerad skog, men också andelen lövträd i alla våra skogar. I Likstammens Kunskapsskog gör vi många insatser för att gynna lövträd:

  • Gallrar fram lövträd och frihugger ekar
  • Skördar granplanteringar och ersätter med lövträd
  • Planterar nya ekar och andra lövträd
  • Genomför naturvårdsbränningar
  • Inhägnar delar av den brända skogen för att skydda mot viltbete