Luckhuggning innebär att träd skördas på en mindre yta så att det bildas en lucka i beståndet. Vid schackrutehuggning görs huggningen i ett rutmönster.

I Länna har vi huggit rutor som är max 50x50 meter i ett schackruteformat mönster i en tallskog. I luckorna lämnar vi hänsyn i form av bland annat naturvärdesträd. Här kommer vi framöver att testa olika typer av skogsvårdsmetoder.

Alldeles intill schackrutehuggningen finns en försöksyta med skärm- och fröträdsställning. Skärmställning innebär att stora träd sparas utspritt för att ge frö och skydd åt uppväxande ungskog. Skärmar används i trakthyggesbruk för att föryngra under. För användning i hyggesfritt skogsbruk krävs att produktionsskogen glesas successivt i flera steg.